Skip links

ONZE MISSIE

Het creëren van succesvolle, gezonde en toegankelijke steden op de menselijke maat door actieve, inclusieve mobiliteit.

Lees meer

Het is tijd
voor radicale
verandering.

– Onze Doelen

Nieuwe Agenda

Het agenderen van inclusieve mobiliteit op de nationale en lokale beleidsagenda’s.

Verbinden

Het verbinden van verschillende beleidsterreinen en doelgroepen rondom het thema mobiliteit.

Leren & Delen

Het samen leren en creëren van kennis op het gebied van inclusieve mobiliteit.

Partners

Missie & Visie
Doe mee