Wat is de toekomst voor auto’s in de stad?

Wat is de toekomst voor auto’s in de stad?

Door Menouschka Plugge, shareNL

De rol van de auto in de stad verandert. Sommige zien geheel autovrije steden voor zich, anderen zien wel plek voor de auto maar op een andere manier dan nu het geval is. Wat is de rol voor de auto in de stad van de toekomst?

Op dit moment telt Nederland namelijk rond de 8 miljoen auto’s, die (gemiddeld genomen) 95% van de tijd stil staan. Dit is een grote verspilling en de uitdijende steden kunnen geen plaats bieden aan nog meer auto’s. Hoe kunnen we de auto’s die er al zijn beter benutten? En hoe kunnen we ons vervoerssysteem anders vormgeven zonder in te hoeven leveren op gemak? Op het Happy Mobility congres in Rotterdam leidden vier experts een workshop in over dit onderwerp.

Volgens deze vier mobiliteitsexperts is autogebruik in plaats van autobezit de toekomst, met autodelen als de voornaamste oplossing. Autogebruik draagt namelijk bij aan het reduceren van CO2, het besparen van schaarse ruimte in de stad, het verbeteren van de luchtkwaliteit en hiermee aan het behalen van de ambitieuze klimaatdoelen uit het regeerakkoord.

Inleiding

Anne Knol van Milieudefensie beet de spits af en schetst een stad met meer vrijheid als we afstappen van het traditionele autobezit. Ananda Groag van shareNL pakte door op deze vrijheid. Zij gaf aan dat we veel meer met minder zouden kunnen bereiken, maar dat dit wel een enorme gedragsverandering vereist. Vincent Taapken van New Industry gaf aan veel vertrouwen te hebben in de integratie van deelmobiliteit in nieuwbouw en sprak de hoop uit dat de zelfrijdende auto de transitie van bezit naar gebruik zou vergemakkelijken. Martien Das van Rijkswaterstaat vulde de inleiding tenslotte aan met concrete voorbeelden van gemeenten en nuttige cijfers.

Van bezit naar gebruik

In groepen werd de discussie voortgezet, waarin de autobezitter centraal stond. Waarom hechten wij zoveel waarde aan het bezitten van een auto en wat is er nodig om de autobezitter mee te nemen in de verandering? Als “toegang tot” net zo handig is als bezit dan zal er een tipping point ontstaan. Daarna slaat de markt om en zal de meerderheid van de consumenten kiezen voor gebruik in plaats van bezit. Anne neemt een groepje autobezitters mee in dit vraagstuk. Het opgeven van vrijheid van mobiliteit blijft de voornaamste angst onder de autobezitters. Wat moet er gebeuren om deze angst weg te nemen? Het zichtbaar maken van de kosten van autogebruik, het verminderen van parkeerplekken, het aantrekkelijk maken van openbaar vervoer en het weghalen van drempelvrees voor autodelen worden concreet genoemd.

Top-down approach

Ananda Groag en Martien Das discussieerden met deelnemers vooral over de vraag of er een bottom-up of top-down approach nodig is om de transitie te versnellen. Volgens de deelnemers verloopt bottom-up vaak stroef en langzaam. Er is een top-down approach nodig met de juiste incentives om een gedragsverandering teweeg te brengen. Naast de juiste incentives moet eveneens het imago van autodelen veranderen. Maar hoe maken we